Sherwood Showdown™
5 Bezmaksas griezienu varianti
SPĒLĒT
Jauniem spēlētājiem reģistrācijas bonuss līdz 300

Noteikumi

Sherwood Showdown™

Spēles veids „Video slot machine”. 20 rindu un 5 x 3 ruļļu klasiskais spēļu automāts

Spēles laimesta procents svārstā no 92 % līdz 98 %.

Spēļu automātos izmantojamie maksājumu veidi
Jūs varat maksāt par spēli, spiežot pogu “DEPOZĪTS” ekrāna augšējā malā, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Pirmkārt, summa tiek pārskaitīta uz Jūsu spēļu kontu, no kura ir iespējams maksāt par spēli.

Minimālā likme par vienu spēli: EUR 0,20

Maksimālā likme par vienu spēli: EUR 20,00
Kārtība, kādā uzsākt dalību spēlē
Lai spēlētu spēli, vispirms ir nepieciešams atvērt mājaslapu www.feniksscasino.lv un autorizēties. Pēc veiksmīgas autorizācijas, spēlētājs tiek novirzīts uz galveno lapu, kur ir jāizvēlas sadaļa „SPĒLES” un tad attiecīgā spēle.

Spēlēšanas procesa apraksts
Sherwood ShowdownTM netrūkst jaunu papildu simbolu un bezmaksas griezienu bonusu. Galvenais varonis, Robins, dzīvo mežā un viņam ir daudz draugu, ar ko viņš tiekas katru dienu. Robins ir jautrs un draudzīgs. Viņš un viņa draugi parādīsies un mijiedarbosies ar spēli, lai palīdzētu Jums gūt laimestus, iegūt papildu simbolus un bezmaksas griezienu bonusus. Noskaņojums ātri mainās, ja ekrānā parādās vilks! Vilks izaicinās Robinu uz cīņu un viņi metīsies viens otram virsū! Sherwood ShowdownTM ir 5 x 3 ruļļu logs un 20 laimesta rindas. Spēlei ir 6 modifikatori, kas var nejauši tikt aktivizēti pamata spēles laikā. Pieejami arī 5 Bezmaksas griezienu varianti, kam jāpievērš uzmanība. Jūs varat aktivizēt Bronzas griezienus, Sudraba griezienus, Zelta griezienus, Platīna griezienus vai Karaliskos griezienus. Lai aktivizētu Bezmaksas griezienus, Jums jāuzgriež bezmaksas griezienu simbols uz 1, 3 un 5 ruļļa, bet katra 5. ruļļa iedaļa nejauši mainās uz 1 no 5 bezmaksas griezienu variantiem.

Spēles iespējas:

Raga pūtēja modifikators
Lapsu dzinēja modifikators
Ruļļa pacelšanas modifikators
Laimīgā šāviena modifikators
Pakāpju modifikators
Pilnas ligzdas modifikators
Bezmaksas griezienu bonuss
Pieturēšanas un griešanas funkcija
Svarīgi:

Visi laimesti par vienādu simbolu kombinācijām.
Visi laimesti tiek izmaksāti par kombinācijām virzienā no kreisās puses uz labo, izņemot izkaisītās kombinācijas.
Simboliem jābūt noteiktā secībā no kreisās uz labo pusi.
Visas balvas izvēlētajās rindās, izņemot izmētātos simbolus.
Visi laimesti tiek izmaksāti tikai par aktīvajām rindām.
Izmētātie Bezmaksas griezienu simboli parādās tikai uz 1, 3 un 5. ruļļa.
Izmētātie Bezmaksas griezienu simboli aktivizē bezmaksas griezienus jebkurā pozīcijā.
Izmētātie Montētu simboli aktivizē laimestu jebkurā pozīcijā uz ekrāna.
Tiek izmaksāts tikai lielākais laimests par katru aktīvo rindu un izmētāto simbolu kombināciju.
Tiek izmaksāts tikai lielākais laimests par katru aktīvo rindu.
Tiek pieskaitīti rindu laimesti.
Izmaksu tabulā redzami laimesti par pašlaik izvēlēto likmi un rindu skaitu.
Bezmaksas griezienu laikā iespējams iegūt papildu bezmaksas griezienus.
Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar aktīvo likmi un rindām.
Uz visiem ruļļiem var parādīties Aizstājējsimbols.
Visi spēles rezultāti ir neatkarīgi un nejauši. Faktiskais RTP tiek aprēķināts kā Kopējā laimesta / Kopējās likmes proporcija lielā spēļu skaitā un atspoguļo spēlē gūto laimestu proporcionālo attiecību pret visām veiktajām likmēm. Statistiskās dispersijas dēļ gaidāmais RTP var būt ļoti atšķirīgs nelielam skaitam spēļu.
Spēles noteikumi
Raga pūtēja modifikators

Pēc neveiksmīga grieziena, Robins iepūš savā ragā. Ruļļi rotē, atklājot laimīgo kombināciju! Šis process var atkārtoties!

Lapsu dzinēja modifikators

Pēc neveiksmīga grieziena, ekrānā var parādīties lapsas, kas pagriež ruļļus, atklājot laimīgo kombināciju! Šis process var atkārtoties!

Ruļļa pacelšanas modifikators

Jebkura grieziena laikā, ja uz 1 un 5 ruļļa parādās Bezmaksas grieziena izmētātie simboli, 5 ruļļa augstums var palielināties līdz 4 vai 5 simboliem, palielinot Jūsu iespējas saņemt Bezmaksas griezienu bonusu.

Laimīgā šāviena modifikators

Jebkura grieziena laikā, Robins var šaut pa ruļļiem, pievienojot vairākus viena veida simbolus.

Pakāpju modifikators

Jebkura grieziena laikā, var parādīties Robins ar savu kompasu. Ruļļi pārvietosies kompasa norādītajā virzienā, atklājot jaunas laimīgās kombinācijas! Ruļļi turpinās griezties šajā virzienā līdz vairs netiek iegūti jauni laimesti. Šis process var atkārtoties!

Pilnas ligzdas modifikators

Jebkura grieziena laikā, Robins var parādīties un iešaut pa putna ligzdu. Putni iemetīs ligzdā olas, palielinot Jūsu modifikatoru līdz ne vairāk kā x20. Zelta olu vērtība ir x3.

Bezmaksas griezienu bonuss

Bezmaksas griezienu izmētātie simboli jebkurā vietā uz 1, 3 un 5 ruļļa ļauj izmantot Bezmaksas griezienus. 5. rullisnosaka, kāda veida bezmaksas griezieni tiek piešķirti.

Bronzas griezieni - pievieno ruļļiem Monētu simbolus ar maksimālo reizinātāju x1.
Sudraba griezieni - pievieno ruļļiem Monētu simbolus ar maksimālo reizinātāju x2.
Zelta griezieni - pievieno ruļļiem Monētu simbolus ar maksimālo reizinātāju x3.
Platīna griezieni - pievieno ruļļiem Monētu simbolus ar maksimālo reizinātāju x4.
Karaliskie griezieni - pievieno ruļļiem Monētu simbolus ar maksimālo reizinātāju x5.
Laimesta saņemšanas norise
Papildus informāciju var aplūkot sadaļā “Paytable”, kur var redzēt iespējamos laimestus un laimestu kombinācijas.Lai saņemtu laimestu, apmeklējiet sadaļu “IZMAKSA” un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz jūsu bankas kontu.Naudas izmaksa no spēlētāja konta, ja ir veiktas visas nepieciešamās pārbaudes, tiek veikta summai, kas nepārsniedz 720 euro, nekavējoties. Ja summa pārsniedz 720 euro, bet nepārsniedz 14 300 euro, izmaksa tiek veikta vienas darba dienas laikā, bet summa virs 14 300 euro – 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos

Pretenziju izskatīšanas kārtība
Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam, izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090.Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski, sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.