Epidemioloģiskās drošības pasākumi spēļu zālēs

Publicēts: 02.03.2022

Saskaņā ar 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” no 2022. gada 1. marta spēļu zālēs ir nodrošināti sekojošie epidemioloģiskās drošības pasākumi:

 • Pakalpojumi tiek sniegti tikai epidemioloģiski drošā vidē – telpās atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas.
 • Tiek nodrošināta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija un netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst epidemioloģiski drošai videi.
 • Ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, tiek lietota sejas maska.
 • Ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un drošības protokoli vai rekomendācijas (tai skaitā informēšanas, kontaktu samazināšanas un distancēšanās, sejas masku lietošanas, telpu ventilēšanas un higiēnas pamatprincipus, kā arī izolācijas un mājas karantīnas nosacījumus) un novērš inficēšanās riskus apkārtējiem.
 • Nodrošina informēšana, pie ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā sniedzot apmeklētājiem un darbiniekiem pieejamu informāciju latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai izmantojot piktogrammas par konkrētajā pakalpojuma sniegšanas vietā noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, tai skaitā:
  • brīdinājums, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
  • brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, kā arī norāde par sejas maskas pareizu lietošanu;
  • rekomendācija par distances ievērošanu (2 m), kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem (cilvēku plūsmas organizēšana un kontrole), ja tādi ir noteikti;
  • apliecinājums par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot, ka pakalpojums tiek sniegts epidemioloģiski drošā vidē.
 • Norīkota persona, kas atbildīga par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu. Atbildīgā persona nodrošina epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu un to ievērošanas uzraudzību pakalpojuma sniegšanas vietā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz tai nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.
 • Par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu atbildīgā persona nodrošina pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem, darbiniekiem un citām personām, kas atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā, pieejamu un saprotamu informāciju par epidemioloģiskās drošības prasību ieviešanas un izpildes kārtību. Minēto informāciju ievieto arī pakalpojuma sniedzēja tīmekļvietnē.

Vairāk par COVID-19 ierobežošanas pasākumiem spēļu zālēs var uzzināt šeit.